Cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, quản lý lưu trú

Đăng vào 05/09/2022

Từ nguồn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã có thể cập nhật, chỉnh sửa thông tin về dân cư và tra cứu thông tin của công dân, cấp giấy tờ xác nhận về cư trú theo yêu cầu chính đáng của công dân. Với hình thức đăng ký, quản lý cư trú bằng điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư và giảm thiểu chi phí cho các cơ quan hành chính Nhà nước, giảm nguồn nhân lực, chi phí để thực hiện lưu trữ hồ sơ, giấy tờ tại cơ quan hành chính Nhà nước; giúp tăng cường công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính công qua mạng; Công an huyện Lương Tài đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết ngay những thủ tục hành chính khi công dân đến đề nghị giúp tiết kiệm thời gian, công sức của Nhân dân không phải đi lại nhiều lần. Ngoài việc đăng ký cư trú trực tiếp tại Công an xã công dân còn có thể đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú tạo điều kiện thuận lợi cho những công dân không đăng ký trực tiếp được. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý cư trú góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới; thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, doanh nghiệp… giúp các ngành, các cấp hoạch định đường lối phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đặc biệt là từng bước góp phần xây dựng thành công Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử trong thời gian tới.