Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022

Đăng vào 18/08/2022

Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, có nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống thuỷ lợi cung cấp nước tưới, tiêu úng ngập phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Công ty triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều cách làm thiết thực, do đó tình hình ANTT được giữ vững, hạn chế tối đa mất mát tài sản của Nhà nước cũng như của các tổ chức, công dân đến làm việc tại Công ty, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được giữ vững và củng cố ngày càng chặt chẽ hơn, công tác bảo vệ cơ quan, quản lý hồ sơ, tài liệu và bảo vệ bí mật nhà nước được coi trọng. Mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động trong cơ quan đề cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, thực hiện tốt kế hoạch triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, nhiều lượt tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc được UBND tỉnh và Công an tỉnh, công ty khen thưởng./.