Phường Tương Giang, TP Từ Sơn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 2022

Đăng vào 18/08/2022

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND phường, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường đã được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được đẩy mạnh; ý thức “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự giải quyết” trong nhân dân có chuyển biến tích cực; chú trọng công tác xây dựng, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình phong trào, tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở như Mô hình xếp hàng đón con; Tổ liên gia an toàn về PCCC; Nông dân với pháp luật; Phụ nữ với pháp luật; khu phố an toàn về ANTT…

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Bá Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân phường Tương Giang đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố, UBND các phường tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng phong trào; quan tâm, đổi mới công tác xây dựng phong trào, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, đưa phong trào ngày càng có chiều sâu và hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp này cán bộ và nhân dân phường Tương Giang đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích được UBND thành phố, UBND phường khen thưởng. Cùng với đó, Ban chỉ đạo 138 thành phố đã tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.