Sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06/CP theo chức năng của lực lượng CAND

Đăng vào 18/08/2022

Triển khai Đề án 06, đến nay Bộ Công an đã hoàn thành 9/11 dịch vụ công trực tuyến, đồng thời mở rộng thực hiện 187/224 nhóm dịch vụ công khác của lực lượng CAND theo mức độ 3, 4. Tích hợp dịch vụ công trực tuyến của công an các đơn vị, địa phương lên cổng dịch vụ công được đánh giá cao như việc đăng ký tốt nghiệp THPT trực tuyến; cấp hộ chiếu phổ thông online; đăng kí cấp biển số xe moto tại cấp xã…Triển khai kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành.

 Tại Bắc Ninh, 6 tháng qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của  Đề án 06/CP; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thành lập tổ công tác triển khai Đề án tới cấp thôn, xóm; làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng; lực lượng Công an phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trong lực lượng Công an và chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ thủ công sang ứng dụng khoa học công nghệ; trong quá trình thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu; bố trí đủ cán bộ có trình độ, năng lực và 100% cán bộ được giao thực hiện đã được tập huấn kỹ năng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần chủ động, tiếp tục tập trung làm điểm tại 5 thành phố lớn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc bảo đảm thực hiện đúng tiến độ việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, số tạm trú giấy từ 1/1/2023. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc bổ sung, cập nhật dữ liệu dân cư là yêu cầu có ý nghĩa sống còn, vì vậy phải tăng cường, bảo đảm công tác làm sạch dữ liệu. Trên cơ sở đó nhằm chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành trong công tác liên thông giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm yêu cầu người dân không phải kê khai nhiều lần. Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành công an, tăng tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công. Đồng thời bảo đảm tuyệt đối công tác an ninh an toàn hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư một cách nghiêm ngặt từ trung ương tới cơ sở, bảo đảm đường truyền, bảo mật và các điều kiện thực hiện đề án 06 theo đúng tiến độ được xác định.

Kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Bộ trưởng, đồng thời tập trung rà soát, đánh giá kết quả triển khai Đề án 06; các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng tiến hành số hóa các hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 11 dịch vụ công của Bộ Công an, phấn đấu là tỉnh có tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trong top đầu cả nước; đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; Công an cấp xã thực hiện hiệu quả công tác giải quyết hồ sơ cư trú trên cổng dịch vụ công…./.