Xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”

Đăng vào 17/08/2022

Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo 138 (BCĐ 138) xã đã tham mưu với Đảng ủy – UBND xã trong xây dựng và triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Do đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của địa phương đã đạt được một số kết quả nổi bật: công tác phát động phong trào toàn dân thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực ANTT được đẩy mạnh; các mô hình, điển hình tiên tiến được duy trì, nhân rộng như: “Tổ dân phòng tự quản”, “Tổ Covid cộng đồng”, “Khu trọ an toàn về ANTT”, “Cụm An ninh khu vực giáp danh”…; quần chúng nhân dân trên địa bàn tự giác tham gia công tác đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các phong trào cách mạng khác của địa phương từ đó đã ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn xã Xuân Lâm có thành tích tốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc được các cấp khen thưởng./.