Xã An Thịnh ra mắt mô hình “Tổ tuần tra nhân dân xã An Thịnh”

Đăng vào 17/08/2022

Mô hình “ Tổ tuần tra nhân dân xã An Thịnh” được thành lập theo phương thức tự nguyện, gồm có 26 thành viên, trong đó đồng chí Phó trưởng Công an xã là Chủ nhiệm, đồng chí Công an viên là Phó chủ nhiệm thường trực. Thành viên của tổ tuần tra nhân dân gồm các cá nhân trong tổ chức tại tổ dân phố như: Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và một số cá nhân tích cực. Nhiệm vụ của tổ là  tuần tra đảm bảo ANTT ở cơ sở, tham gia các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các tội phạm khác theo quy định của pháp luật; khi có vụ việc phức tạp về ANTT xảy ra trên địa bàn phải kịp thời có mặt, báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp lực lượng chức năng giải quyết… Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tầng lớp nhân dân nhằm phát huy việc tự phòng, tự quản, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động về phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện tố giác tội phạm góp phần phòng ngừa tội phạm có hiệu quả ngay từ cơ sở.

Việc ra mắt mô hình “ Tổ tuần tra nhân dân xã An Thịnh” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, qua đó giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.