Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

Đăng vào 16/08/2022

Hội thảo khoa học quốc gia "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới" là hoạt động nghiên cứu, quán triệt đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống; đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung xoay quanh chủ đề “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”, tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Các ý kiến tham luận đã luận giải, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp.

Tổng kết hội thảo, thay mặt lãnh đạo các cơ quan đồng chủ trì hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn các đại biểu, nhà khoa học đã có nhiều phát biểu tâm huyết, sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, từ kết quả nghiên cứu, lý luận và thực tiễn, các tham luận cũng đề xuất một số giải pháp, nhiệm vụ phát huy sức mạnh của toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay. Qua hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu mỗi CBCS cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân./.