Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương, đơn vị

Đăng vào 15/08/2022

Tại phường Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh), dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh (BCĐ 138 tỉnh); Tạ Đăng Đoan, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

          Phường Thị Cầu là 1 trong 4 địa bàn cơ sở trong toàn tỉnh được lựa chọn tổ chức “điểm” Ngày hội. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, BCĐ 138 phường Thị Cầu chỉ đạo triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Trong đó, huy động được nhiều lực lượng tham gia, góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội; nhiều mô hình, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được duy trì tốt như: Cụm an ninh khu vực, Tổ dân vận, Ban bảo vệ dân phòng, Tổ hòa giải… Kết quả từ đầu năm 2022 đến nay, các Tổ hòa giải ở các khu phố hòa giải thành công 8/9 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, góp phần hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, giữ gìn ANTT ở địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận, chúc mừng những thành tích trong triển khai cụ thể hóa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của nhân dân và cán bộ phường Thị Cầu trong thời gian qua, góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm, giữ vững ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với công tác bảo đảm ANTT, đồng chí Nguyễn Quốc Chung đề nghị trong thời gian tới: Đối với Ban Chỉ đạo 138 các cấp tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng phong trào và tổ chức Ngày hội hàng năm hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương; chỉ đạo tổ chức “điểm”, rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào.

Đối với Ban chỉ đạo 138 phường Thị Cầu, tiếp tục quan tâm chỉ đạo tổ chức, không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức công tác xây dựng phong trào nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phát triển chung địa phương; lồng ghép công tác tuyên truyền về phong trào gắn với các cuộc vận động, phong trào ở địa phương, nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia; thực hiện tốt phương châm Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện; mỗi cán bộ, đảng viên đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu và nhiệt huyết vì quyền lợi chính đáng của người dân; cụ thể hóa phương pháp xây dựng phong trào phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chú trọng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.  

Nhân dịp này, nhân dân và cán bộ phường Thị Cầu vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích được Công an tỉnh, thành phố Bắc Ninh và phường Thị Cầu khen thưởng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nhân dân và cán bộ phường Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung cùng các đại biểu và người dân tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 của phường Thị Cầu.

Tại Công ty Kinh doanh than Hà Bắc, phường Thị Cầu (thành phố Bắc  Ninh), dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ có các đồng chí: Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Công ty Kinh doanh than Hà Bắc (trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin-Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam). Công ty có 50 cán bộ, công nhân viên chính thức và hơn 60 nhân viên hợp đồng thời vụ. Trong thời gian qua, bám sát chỉ đạo của cấp trên, Công ty triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều cách làm thiết thực: Chủ động xây dựng, thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, tăng cường công tác phòng ngừa, không để có tội phạm và tệ nạn xã hội trong doanh nghiệp; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công nhân viên chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống bão lụt, không để xảy ra cháy, nổ hoặc các tình huống đột xuất, bất ngờ. Qua đó, góp phần tích cực vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty: Luôn bảo đảm chỉ tiêu sản lượng than tiêu thụ hàng năm bình quân đạt 2,5 triệu tấn; cung cấp than kịp thời, đầy đủ cho Nhà máy Điện Phả Lại và Nhà máy Đạm Hà Bắc; thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đối với Công an tỉnh (cơ quan thường trực BCĐ 138 tỉnh) tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ; cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện hiệu quả các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh về công tác xây dựng phong trào. Đối với Công ty Kinh doanh than Hà Bắc cần chú trọng đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng phong trào phù hợp với điều kiện của Công ty; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khích lệ cán bộ, công nhân viên, người lao động tích cực tham gia phong trào, gắn với các cuộc vận động, hoạt động của Công ty và địa phương.

Nhân dịp này, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Bộ Công an tặng Bằng khen; nhiều lượt tập thể và cá nhân có thành tích được Công ty khen thưởng.