Khai giảng Lớp huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh năm 2022

Đăng vào 09/08/2022

Lớp huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh được tổ chức làm 3 đợt với 3 tiểu đội, mỗi tiểu đội tham gia huấn luyện tập trung trong 6 ngày. Trong thời gian huấn luyện, cán bộ, chiến sỹ sẽ được quán triệt các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH của lực lượng CAND; một số động tác kỹ thuật chiến đấu cơ bản; bắn súng quân dụng; huấn luyện chuyên sâu về chiến thuật, võ thuật CAND; nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; rèn luyện thể lực…

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Lớp huấn luyện nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh có ý thức kỷ luật, bản lĩnh chiến đấu; kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu của lực lượng vũ trang tập trung, vận dụng linh hoạt trong công tác và chiến đấu. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu, chủ động tăng cường lực lượng, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các vụ việc tập trung đông người, gây rối ANTT, bạo loạn và yêu cầu nhiệm vụ công tác khác.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu giáo viên huấn luyện và cán bộ chiến sỹ tham gia huấn luyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, chế độ tập luyện, nội quy, quy định thao trường, lớp học, chủ động nắm bắt các nội dung trong chương trình học, tích cực tập luyện các động tác, kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật CAND để áp dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, khả năng hiệp đồng, tác chiến, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.