Trực tuyến Hội nghị giao ban giữa hai Bộ Công an – Quốc phòng thực hiện Nghị Định số 03/20219/ NĐ- CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022

Đăng vào 02/08/2022

6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng uỷ Công an Trung ương, Quân uỷ Trung ương, lãnh đạo hai Bộ; sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của các tầng lớp Nhân dân, lực lượng CAND và QĐND đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ. Kết quả phối hợp giữa hai lực lượng được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai lực lượng đặc biệt chú trọng công tác phối hợp, trao đổi thông tin; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền Tổ quốc; lợi ích quốc gia, dân tộc; đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với lực lượng CAND trong thời gian qua; mong muốn tiếp tục được đón nhận sự quan tâm phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới.

Nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, hai lực lượng Công an – Quân đội cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động trong quan hệ phối hợp một cách chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời, cần phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm, lấy “chủ động phòng ngừa” từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa và tích cực phối hợp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đơn vị của 2 lực lượng tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, mua bán người, buôn lậu qua biên giới. Phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là mùa mưa bão năm 2022 đang đến gần…