Khối An ninh sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2022

Đăng vào 15/07/2022

6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong khối đã tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; bám sát và thực hiện có hiệu quả, toàn diện mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu các mặt công tác lớn, trọng tâm đã đề ra; cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2022, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Khối An ninh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, từ nay đến cuối năm 2022, các đơn vị trong Khối An ninh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, kế hoạch công tác Công an năm 2022 và nội dung phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022; đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ từng đơn vị và Khối thi đua; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác được giao trong năm 2022, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANCT trên địa bàn tỉnh./.