Ra mắt mô hình “Nhà trọ an toàn” thôn Do Nha và “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Đăng vào 24/06/2022

Tại buổi lễ, UBND xã Phương Liễu đã công bố quyết định thành lập và ra mắt ban chủ nhiệm mô hình “Nhà trọ an toàn” thôn Do Nha. Theo đó, mô hình gồm 22 thành viên là chủ các nhà trọ trong thôn. Ban chủ nhiệm và các thành viên trong mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện công tác đăng ký, quản lý tạm trú, lưu trú theo quy định.

Đối với mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, Ban chủ nhiệm có trách nhiệm phối hợp với Công an xã, các ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các thôn rà soát, đánh giá và đề xuất thành lập các tổ liên gia an toàn PCCC tại các địa bàn khác; tổ chức thực hiện nghiêm Luật PCCC và những quy định về PCCC; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về PCCC; tham gia các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC; định kỳ tổ chức kiểm tra an toàn PCCC. Các thành viên mô hình thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, biện pháp, yêu cầu và điều kiện an toàn PCCC; kịp thời khắc phục những thiếu sót về an toàn PCCC; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng dụng cụ PCCC, sẵn sàng các điều kiện để tham gia chữa cháy.

Việc xây dựng hai mô hình “Nhà trọ an toàn” thôn Do Nha và “Tổ liên gia an toàn PCCC” xã Phương Liễu là việc làm cần thiết, qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn PCCC, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương./.