Nhận diện hoạt động của tổ chức Thanh Hải vô thượng sư

Đăng vào 01/01/2022

Thanh Hải Vô thượng sư (THVTS) tên gọi khác Đạo tràng Tây Hồ do Đặng Thị Trinh (sinh ngày 12/5/1948, tại Quảng Ngãi) lập tại Đài Loan, trụ sở chính đặt tại “trung tâm thiền Tây Hồ” (số 39 Đông Tam Hồ, xã Tam Hồ, quận Tây Hồ, tỉnh Miêu Lật, Đài Loan). Năm 1966, Đặng Thị Trinh du học tại Anh, Pháp, năm 1974 sang Đức làm phiên dịch, năm 1980 “tu học phật pháp” tại Ấn Độ. Năm 1989 sang  Đài Loan lập môn phái lấy tên THVTS. Sau khi thành lập, hoạt động với danh nghĩa từ thiện, nhân đạo nhưng thực chất bên trong là hoạt động ở 41 quốc gia thuộc Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ..., Đặng Thị Trinh nhận được sự tài trợ của Mỹ, có nhiều cơ sở ở các nước và lôi kéo được khoảng 100.000 tín đồ. Tuy nhiên, do có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật ở một số nước sở tại nên tổ chức THVTS bị cấm hoạt động ở các quốc gia này. Năm 1990 THVTS du nhập vào Việt Nam thông qua số người Việt tỵ nạn hồi hương, Việt Kiều về thăm thân, du lịch và số  “sứ giả” được cử vào Việt Nam .. Năm 1991, THVTS bắt đầu được truyền vào Việt Nam. Những năm cuối thế kỷ 20, THVTS phát triển nhanh, sau đó chững lại. Đến này, THVTS đã có mặt ở nhiều địa phương với hàng nghìn người tham gia.