Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản khảo sát công tác PCCC và CNCH tại Công an tỉnh Bắc Ninh

Đăng vào 17/03/2022

Buổi khảo sát nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản”, do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện.

Tại buổi khảo sát, các bên đã trao đổi thông tin về công tác PCCC và CNCH, thực trạng, nhu cầu trang thiết bị phương tiện, cơ sở vật chất và nâng cao năng lực của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời khảo sát thực tế về kỹ năng chữa cháy và CNCH của CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; chia sẻ một số kỹ năng chữa cháy và CNCH của các chuyên gia Nhật Bản.

Việc khảo sát đặc điểm, tình hình công tác PCCC và CNCH tại tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp các chuyên gia nghiên cứu, xây dựng chương trình huấn luyện nâng cao năng lực PCCC và CNCH, đầu tư trang thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.