Thông báo: Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản

Đăng vào 25/01/2022

I. Thông tin của đơn vị có tài sản:

1. Tên đơn vị: Công an thành phố Bắc Ninh

2. Địa chỉ: số 90, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

II. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản: Lô hàng hóa gồm 23 mặt hàng hàng hóa các loại là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

2. Giá khởi điểm: 49.870.000đồng (Bốn mươi chín triệu, tám trăm bẩy mươi nghìn đồng).

III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Hồ sơ pháp lý: Có ngành nghề, chức năng chuyên ngành về đấu giá tài sản theo quy định.

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá tài sản:

- Có đủ phòng làm việc, hội trường đấu giá.

- Máy móc thiết bị văn phòng đầy đủ (máy tính, máy in, máy phô tô, máy chiếu, bàn ghế …)

c) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

- Công khai thông tin đấu giá trên phương tiện thông tin.

- Niêm yết thông báo đấu giá.

- Tổ chức bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tổ chức cho khách hàng xem tài sản.

- Thu tiền đặt trước, chi tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá.

- Tổ chức cuộc đấu giá.

- Báo cáo kết quả đấu giá.

- Chuyển trả tiền đặt trước của người trúng đấu giá vào Ngân sách nhà nước theo quy định.

d) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực đấu giá tài sản:

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Có từ 4 đấu giá viên trở lên.

- Có từ 5 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trở lên.

e) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp:

- Thù lao dịch vụ đấu giá phù hợp.

- Chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

g) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

- Thời gian: Từ ngày 26/01/2022 đến hết ngày 27/01/2022 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Nộp trực tiếp tại trụ sở Công an thành phố Bắc Ninh.

- Địa chỉ số 90, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 02223.821268.

- Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân (hoặc Căn cước công dân). Không trả lại hồ sơ cho các tổ chức đã nộp hồ sơ.

V. Thời gian, địa điểm thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc đấu giá:

- Kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản: Công an thành phố Bắc Ninh sẽ gửi thông báo đến Tổ chức đấu giá được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được thông báo là tổ chức không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia đấu giá không hoàn trả lại.

- Công an thành phố Bắc Ninh thông báo đến các tổ chức đấu giá biết và đăng ký tham gia.

Trân trọng!