Quan tâm, đảm bảo điều kiện cho lực lượng công an xã

Đăng vào 25/01/2022

Cùng với đó, Công an tỉnh tranh thủ sự ủng hộ kinh phí của UBND tỉnh để xây dựng trụ sở làm việc khang trang và trang cấp đầy đủ vật tư, CCHT cho lực lượng Công an xã .

Thực hiện Dự án xây dựng trụ sở Công an kết hợp Ban CHQS xã, thị trấn trên địa bàn, Công an tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 40/95 trụ sở Công an kết hợp Ban CHQS xã, thị trấn; phối hợp với đơn vị tư vấn, kiểm tra, giám sát các công trình đồng thời tiếp tục trình Sở xây dựng thẩm định dự án tại các xã, thị trấn còn lại.

Trước đó, cũng với nguồn kinh phí do UBND tỉnh hỗ trợ, Công an tỉnh đã trang cấp xe ô tô tải đảm bảo ANTT cho 68 xã, thị trấn trọng điểm về ANTT trên địa bàn cùng nhiều vật tư, CCHT khác.

Việc tổ chức thực hiện các dự án trang cấp vật tư, thiết bị, phương tiện và trụ sở đã thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cũng như của chính quyền các cấp đối với lực lượng Công an chính quy tại các xã, thị trấn. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn để lực lượng Công an xã chính quy tiếp tục công tác, phấn đấu hơn nữa trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.