Hội nghị tập huấn công tác Thanh tra năm 2022

Đăng vào 21/01/2022

Trong thời gian 01 ngày, các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, tập thể lãnh đạo và cán bộ Thanh tra sẽ được nghe quán triệt những điểm mới của Nghị định số 25/2021/NĐ-CP ngày 24/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra CAND; Điểm mới của Thông tư số 128/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân; Những nội dung cơ bản của Thông tư số 98/2021/TT-BCA ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong CAND; Điểm mới của Thông tư số 117/2021/TT-BCA ngày 01/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; Hướng dẫn “Thanh tra các mặt công tác xây dựng lực lượng, điều tra, xử lý tội phạm và hậu cần của Công an cấp huyện”; Hướng dẫn “Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” và cách xử lý một số tình huống thường gặp và kinh nghiệm xử lý trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lớp tập huấn nhằm quán triệt, triển khai Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác Thanh tra năm 2022; phổ biến những nội dung mới của pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra CAND; quy định về tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong CAND; quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; trao đổi kinh nghiệm trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy trình thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND và hướng dẫn Công an các địa phương triển khai có hiệu quả các chuyên đề thanh tra diện rộng theo Kế hoạch của Bộ Công an.

Sau buổi tập huấn, Thanh tra CAND các cấp nắm vững quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong CAND; tham mưu cho Thủ trưởng Công an cùng cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.