Hội nghị trực tuyến về việc xây dựng công an huyện toàn diện và xây dựng công an xã, thị trấn chính quy

Đăng vào 20/10/2021

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA-V01 ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, các đơn vị trực thuộc Bộ đã chủ động tham mưu, báo cáo Bộ chỉ đạo các nội dung về tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện toàn diện. Công an các địa phương đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường quan tâm chỉ đạo xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện; tăng cường phân công, phân cấp trên tất cả các lĩnh vực công tác qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ của Công an cấp huyện.

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; đội ngũ cán bộ Công an xã, thị trấn chính quy tiếp tục được bổ sung; cơ sở làm việc của Công an xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực; UBND các cấp đã quan tâm hơn đến việc bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc của Công an xã, thị trấn chính quy; chất lượng công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện thu thập, cấp Căn cước công dân có gắn chip trên toàn quốc; xuất hiện nhiều tấm gương Công an xã, thị trấn không quản ngại gian khó, tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thậm chí hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, được quần chúng Nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 về tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới; Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra, quản lý nhà nước về ANTT…Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu của Công an cấp huyện….

Về một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tổ chức công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc theo quy định của Nghị định số 42/2021/NĐ-CP và Thông tư số 46/2021/TT-BCA; Triển khai chủ trương tuyển chọn công dân là công an xã bán chuyên trách xuất sắc, tiêu biểu vào lực lượng Công an nhân dân; tham mưu lãnh đạo Bộ điều chỉnh nâng mức phụ cấp đối với Công an xã chính quy; Nâng cao trình bộ nghiệp vụ; đầu tư trang bị, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy; Xây dựng, duy trì phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh tổ quốc; Tích cực phối hợp các lực lượng chức năng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với thực hiện công an tác an sinh xã hội, an dân.

Nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương căn cứ các nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm những nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị.