Đoàn công tác Cục hồ sơ nghiệp vụ kiểm tra công tác hồ sơ nghiệp vụ

Đăng vào 15/10/2021

Đoàn công tác đã kiểm tra kết quả thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ, công tác triển khai thực hiện các Thông tư, Chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Bộ Công an và Cục Hồ sơ nghiệp vụ quy định về công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá cao chất lượng công tác hồ sơ nghiệp vụ tại Công an các đơn vị, địa phương được kiểm tra. Hầu hết hồ sơ nghiệp vụ đều được lập theo đúng quy định; thông tin trong hồ sơ được bổ sung bổ sung đẩy đủ, thường xuyên và sát với tình hình thực tế; chất lượng các loại hồ sơ đã từng bước được nâng lên. Các đơn vị đã lấy kết quả thực hiện công tác hồ sơ là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ hàng tháng, quý, năm.

Việc kiểm tra công tác hồ sơ nghiệp vụ đã góp phần gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác hồ sơ với các hoạt động, công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANCT, đảm bảo TTATXH.