Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021

Đăng vào 27/09/2021

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động và đạt được những kết quả rõ rệt: Hướng dẫn các chi đoàn, đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921-08/8/2021), tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021); chỉ đạo các Chi đoàn, Đoàn cơ sở tổ chức trồng mới trên 100 cây xanh các loại, 100% các Cơ sở đoàn tham gia "Ngày Chủ nhật xanh", "Ngày thứ năm tình nguyện", chăm sóc vườn cây thanh niên, duy trì dọn dẹp vệ sinh đơn vị; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Tỉnh đoàn tổ chức. 

Phát huy vai trò xung kích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hàng trăm đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương; đồng thời là lực lượng nòng cốt tham gia đoàn công tác hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch theo chương trình của Công an tỉnh… 

Tổng kết chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2021”, Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh đoàn đã khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.

Cũng tại Hội nghị, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam tới từng đoàn viên thanh niên nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung và đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Một số hình ảnh tại Lễ tổng kết của Đoàn thanh niên Công an tỉnh: