Hội thảo quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an TW với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Đăng vào 07/09/2021

Tại hội thảo, với tinh thần khoa học, thẳng thắn, trách nhiệm, Đảng ủy Công an Trung ương đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thực tiễn của các đại biểu. Trong đó tập trung làm rõ về cơ sở lý luận, thực tiễn và sự cần thiết của sự phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng và công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố; tình hình, kết quả, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng và công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, đại biểu các Tỉnh ủy, Thành ủy đã chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ ở địa phương.

Tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, 92 văn bản góp ý được gửi về, trong đó có 15 ý kiến được các đại biểu tham luận trực tiếp tại hội thảo rất có giá trị, bám sát chủ đề và đề cương hội thảo. Đây là những ý kiến sâu sắc và xác đáng trên cả phương diện lý luận, thực tiễn và khoa học thông qua nghiên cứu chuyên sâu, kinh nghiệm, trải nghiệm mà có được. Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn ý kiến của các đại biểu và giao Tổ biên tập giúp việc soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ, lựa chọn tiếp thu tối đa, kịp thời bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện văn bản.

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Ngay sau cuộc Hội thảo, Đảng ủy Công an tỉnh cần thực hiện nghiêm nội dung kết luận của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng thời cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nêu gương, tính trách nhiệm, tính kỷ cương…; từng cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; rà soát lại các quy chế phối hợp, các giao ước thi đua đã thực hiện để điều chỉnh cho hợp lý. Trước mắt, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa đảm bảo ANTT, vừa phòng chống dịch bệnh, phục vụ tích cực, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.