Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến, địa bàn huyện Lương Tài

Đăng vào 30/08/2021

1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Đội Cảnh sát giao thông trật tự.

2. Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Tuyến đường Huyện (ĐH 3) thuộc địa phận xã An Thịnh, Tỉnh lộ 280 - 281 - 284 - 285, tuyến đê hữu sông Thái Bình, các tuyến nội thị Thị Trấn Thứa.

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý:

Loại phương tiện: Các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tham gia giao thông trên các tuyến đường huyện quản lý tiến hành Tuần tra kiểm soát.

Hành vi vi phạm: Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy; Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; Điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn hoặc các chất kích thích khác; xe công nông, 3 bánh tự chế, tự ý thay đổi kích thước thùng xe, chở hàng vượt quá tải trọng; và các hành vi vi phạm khác.

4. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 05/09/2021.