Ra mắt mô hình phường điểm trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội về ma túy và đảm bảo trật tự đô thị tại phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn

Đăng vào 17/08/2021

Thị xã Từ Sơn là địa bàn có kinh tế, xã hội phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, ANTT được đảm bảo, giữ vững. Tuy nhiên, thị xã Từ Sơn giáp ranh nhiều địa bàn phức tạp về ANTT, trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề phát triển nên vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT. Trước tình hình đó, Công an thị xã Từ Sơn đã tham mưu Thị ủy, UBND thị xã Từ Sơn xây dựng và ra mắt mô hình “Phường điểm trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội về ma túy và đảm bảo trật tự đô thị”, lấy phường Trang Hạ làm điểm.

Tại Lễ ra mắt, UBND thị xã Từ Sơn đã công bố Quyết định thành lập mô hình, thành lập Ban chủ nhiệm đồng thời thông qua quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động của mô hình. Ban chủ nhiệm và các thành viên trong mô hình có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; tuyên truyền, vận động, giáo dục thành viên, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định về lĩnh vực ANTT, đảm bảo trật tự đô thị; nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm công dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự đô thị; tham gia tố giác tội phạm, quản lý giáo dục người mắc nghiện tại cộng đồng, kịp thời báo cáo Chủ nhiệm Mô hình và lực lượng Công an để phối hợp giải quyết.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Hoàng Bá Huy, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 138 thị xã Từ Sơn nhấn mạnh ngay sau buổi lễ ra mắt, Ban chủ nhiệm mô hình đưa mô hình đi vào hoạt động, thường xuyên duy trì sinh hoạt, tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm để từ đó phát huy được tác dụng của mô hình; chú trọng đảm bảo điều kiện hoạt động cho Mô hình; cụ thể hóa các hoạt động của mô hình bằng những việc làm thiết thực, tránh hình thức, chung chung; làm tốt công tác biểu dương khen thưởng nhằm động viên, khích lệ để mô hình ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của đông đảo quần chúng nhân dân, tiến tới nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn thị xã.