Công an tỉnh quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch trên địa bàn

Đăng vào 07/08/2021

Đúng 21h, các tổ tuần tra của Công an huyện Yên Phong ra quân tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trung tâm trên địa bàn. Tại thời điểm này, lưu lượng người và phương tiện lưu thông còn rất ít. Đa phần là công nhân tan ca trên đường về nhà, có đầy đủ giấy tờ chứng minh. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp không chấp hành quy định, vẫn ra ngoài khi không có lý do thực sự cần thiết.

Thực hiện Điện chỉ đạo của Công an tỉnh từ ngày 3/8, Công an huyện Yên Phong đã thành lập 5 tổ tuần tra với hơn 30 CBCS thuộc các đội nghiệp vụ Công an huyện và 14 tổ tuần tra của Công an các xã, thị trấn, liên tục tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trung tâm từ 21h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Nhiệm vụ của các tổ tuần tra là kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài khi không cần thiết, đồng thời kết hợp với công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Công an huyện Yên Phong còn tham mưu cho UBND huyện thành lập 7 chốt kiểm soát, trong đó có 6 chốt cứng, 1 chốt mềm tại các điểm giáp ranh với thành phố Hà Nội- địa bàn phức tạp về covid 19 hiện nay.

Là địa bàn vẫn còn tiềm ẩn phức tạp về tình hình dịch bệnh Covid 19, thành phố Bắc Ninh luôn chú trọng đến công tác phòng, chống dịch. Công an thành phố đã tăng cường CBCS thuộc các đội nghiệp vụ cho Công an các phường trên địa bàn, đồng thời thành lập 38 tổ tuần tra tại 19 phường trên địa bàn thành phố. Các tổ tuần tra thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài khi không cần thiết sau 21h và tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tập thể dục, không tụ tập quá 5 người tại các khu vực công cộng vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều hàng ngày.

Quán triệt xuyên suốt tinh thần chống dịch như chống giặc, thực hiện tốt phương châm ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây, bảo vệ thành quả chống dịch đã đạt được trong thời gian qua. Từ 3/8 đến ngày 6/8, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập 181 tổ tuần tra, phát hiện, xử lý gần 200 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công an các địa phương tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập 39 chốt kiểm soát dịch covid 19, không cho người từ vùng dịch vào địa bàn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở cùng các cấp, các ngành trong công tác phòng chống dịch, tin tưởng rằng, Bắc Ninh sẽ duy trì được thành quả phòng chống dịch trong thời gian qua, tiến tới đẩy lùi hoàn toàn dịch covid 19 ra khỏi địa bàn.