Niêm phong, đình chỉ hoạt động sản xuất 3 doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Đăng vào 28/07/2021

Theo Quyết định của UBND tỉnh, 3 doanh nghiệp bị niêm phong, đình chỉ sản xuất là Công ty TNHH giấy Phát Đạt, Công ty TNHH Văn Năng và Công ty TNHH giấy Tân Hoàng Nga do không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định. Do đó, để được phép hoạt động sản xuất theo quy định, các doanh nghiệp trên phải hoàn thiện các thủ tục hành chính về môi trường, xây dựng công trình bảo vệ mội trường, báo cáo UBND tỉnh thẩm định.