Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo

Đăng vào 22/07/2021

Trung úy Nguyễn Công Thắng là cán bộ thuộc phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có sự đầu tư, tìm tòi mọi nguồn tài liệu về "Thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo"  để hoàn thiện bài thi của bản thân mình. Hơn ai hết, Trung úy Nguyễn Công Thắng hiểu sâu sắc những đóng góp quan trọng của đồng chí đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh. Qua Cuộc thi, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm của không chỉ cá nhân Trung úy Thắng trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương trong thời kỳ mới.

Ngay sau khi Ban tổ chức cấp tỉnh phát động cuộc thi, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã triển khai tới các tổ chức Đảng trực thuộc với 100% cán bộ, đảng viên tham gia. Đồng thời phân công Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu Giám đốc Công an tỉnh và Ban tổ chức cuộc thi chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tích cực tham gia làm bài thi. Trong đó, Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh được giao làm nòng cốt tham gia cuộc thi. Căn cứ vào chất lượng bài thi, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn những bài thi xuất sắc nhất gửi tham gia cuộc thi cấp tỉnh.Từ khuôn khổ cuộc thi nhằm một lần nữa khơi dậy niềm tự hào quê hương đất nước, củng cố niềm tin, ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu xây dựng Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo là dịp để toàn Đảng, toàn dân ta tôn vinh, khẳng định công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng. Niềm tự hào này thêm một lần được khẳng định thông qua cuộc thi tìm hiểu "Thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo". Tại các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều bài dự thi đầu tư công phu, sáng tạo, thể hiện được tình cảm, tâm huyết của tác giả đối với đồng chí Lê Quang Đạo thông qua việc nghiên cứu các tư liệu, tài liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí. Các đơn vị đều có sự nghiên cứu, tìm hiểu, chuẩn bị rất kỹ lưỡng, sáng tạo, thể hiện những am hiểu sâu sắc và tình cảm kính yêu của tuổi trẻ đối với đồng chí Lê Quang Đạo. Nhiều bài thi được đầu tư với nhiều hình ảnh tài liệu, sáng tạo trong cách trình bày và tạo dựng mô hình, liên hệ những dẫn chứng cụ thể và liên hệ với trách nhiệm của cá nhân, thể hiện được tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an đối với quê hương Bắc Ninh và nâng cao hiểu biết về tư tưởng, tài năng, đức độ và những cống hiến của đồng chí, từ đó học tập, vận dụng vào nhiệm vụ học tập, công tác.

 Cuộc thi được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phổ biến sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng; quá trình tổ chức được triển khai nghiêm túc và hiệu quả, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng hướng tới chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo. Qua đây thể hiện sự trân trọng tri ân đồng chí Lê Quang Đạo - nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người cộng sản gương mẫu, nhà yêu nước chân thành, có tinh thần làm việc tận tụy, phấn đấu trọn đời vì lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân.

Qua Cuộc thi, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh nói riêng, mỗi người dân tỉnh Bắc Ninh nói chung trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương trong thời kỳ mới.