Về việc tiếp tục tổ chức tiếp công dân định kỳ và thường xuyên

Đăng vào 19/07/2021

1. Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hằng tháng và tiếp công dân thường xuyên tại Phòng tiếp công dân, trụ sở Công an tỉnh (địa chỉ: Số 14, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Thời gian thực hiện kể từ ngày 20/7/2021.

2. Đề nghị công dân khi đến trụ sở Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Công an tỉnh (đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người và khai báo y tế đầy đủ...).

Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết, thực hiện.