Thông báo: về việc tiếp tục thực hiện cấp, đổi biển số từ nền màu trắng sang nền màu vàng đối với các phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Đăng vào 30/06/2021

Thời gian quan, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi biển số nền màu vàng cho phương tiện kinh doanh vận tải của Doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh gồm 4.267 phương tiện, trong đó: Làm thủ tục cấp mới 893 phương tiện; cấp đổi biển số từ nền màu trắng sang nền màu vàng (giữ nguyên số cũ) 3.374 phương tiện. So với thực tế còn nhiều phương tiện đang hoạt động có đăng ký kinh doanh vận tải đến nay chưa thực hiện đổi biển số theo quy định.

Để đảm bảo thời gian đổi biển theo quy định của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện kinh doanh vận tải tiếp tục làm thủ tục cấp, đổi biển số từ nền màu trắng sang nền màu vàng, cụ thể:

1. Đối tượng đổi biển:

 - Các xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải đã đăng ký trước ngày 01/8/2020.

 2. Thời gian:

 Thời gian đổi biển số nền màu vàng từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021.

 3. Thủ tục đổi biển vàng:

 - Giấy khai đăng ký xe theo mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư số 58/2020/TT-BCA (đối với chủ phương tiện là cá nhân, hộ kinh doanh).

  - Công văn kèm theo danh sách xe đề nghị đổi biển số đối với chủ phương tiện là doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải đề nghị đổi biển số cho nhiều phương tiện cùng một lúc.

  - Xuất trình giấy tờ của chủ xe theo Điều 9, Thông tư số 58/2020/TT-BCA như: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Sổ hộ khẩu...

  - Chủ xe không phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra, không phải chà số máy, số khung; không phải nộp lại biển số cũ khi chưa nhận được biển số mới.

   Cơ quan đăng ký xe Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc cấp đổi biển số xe theo quy định mới của Bộ Công an.

   4. Lệ phí:

    Theo Thông tư 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định lệ phí đổi biển số là 100.000 đồng/01 trường hợp.

Mọi vướng mắc, khi cần trao đổi đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh. Trụ sở: khu Hòa Đình, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0947 167 989 trong giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, chủ nhật).

Công an tỉnh Bắc Ninh xin thông báo để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.