Đoàn thanh niên Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an ủng hộ công tác phòng chống dịch covid-19 tại Bắc Ninh

Đăng vào 29/05/2021

Những vật tư y tế này sẽ được chuyển đến cho các CBCS đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Đây là những phần quà chứa đựng tình cảm đồng đội, đồng chí của lực lượng thanh niên Công an nhằm chung tay, góp sức cùng Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh covid 19 trên địa bàn

Trước đó, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng và Đoàn thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên cũng đã ủng hộ Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh 25000 khẩu trang y tế và 100 kính chắn giọt bắn.