Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác kiểm soát xử lý các vi phạm về môi trường tại phường Phong Khê

Đăng vào 01/05/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường tiến hành lập 03 tổ chốt hoạt động 24/24h tại cụm Phong Khê 1, cụm Phong Khê 2 và đường 286 để chốt chặn, tuần tra kiểm soát, xử lý các phương tiện vận chuyển vật liệu, hàng hóa, chất thải có dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường, các xe quá khổ quá tải vào địa bàn; tuần tra kiểm soát phát hiện các đối tượng, cơ sở sản xuất có hành vi xả thải trái phép ra sông Ngũ Huyện Khê; triển khai chốt chặn, giám sát 6 cơ sở sản xuất giấy tại đường 286 khu Châm Khê đã bị đình chỉ sản xuất theo Quyết định ngày 29/4 của UBND tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã động viên, chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ trong công tác kiểm soát xử lý các vi phạm về môi trường tại phường Phong Khê. Đồng thời nhấn mạnh, các cán bộ, chiến sỹ tham gia tổ chốt cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của UBND tỉnh, thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, tránh để các doanh nghiệp đã bị đình chỉ và tạm đình chỉ tái sản xuất; Phòng Cảnh sát Môi trường và Công an thành phố Bắc Ninh nhanh chóng nắm và phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường để kịp thời ra quyết định xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp trước mắt và lâu dài để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường Phong Khê./.