UBND huyện Quế Võ thưởng 100 triệu cho Cán bộ chiến sỹ Công an huyện tham gia chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

Đăng vào 16/04/2021

Để thực hiện có hiệu quả Chiến dịch cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử do Công an tỉnh Bắc Ninh phát động, Công an huyện Quế Võ đã tăng cường 60 cán bộ chiến sỹ tham gia thực hiện cấp CCCD với 5 tổ máy, chia làm 2 ca. Đồng thời phân công lực lượng đảm bảo tốt an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết phục vụ nhân dân tại các điểm làm căn cước.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, CBCS tham gia chiến dịch này đã không quản ngày đêm, tiếp công dân, thu thập hồ sơ từ 7h sáng hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Các khâu thu thập hồ sơ cấp CCCD đều được CBCS Công an huyện thực hiện nghiêm túc, khoa học, chính xác. Với sự đồng lòng, cố gắng của mỗi CBCS, từ ngày 3/3/2021 đến nay Công an huyện đã thu thập được gần 50.000 hồ sơ căn cước công dân, đạt tiến độ đề ra.

Ghi nhận, động viên nỗ lực của CBCS Công an huyện tham gia chiến dịch này, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ đã thưởng cho cán bộ chiến sỹ 100 triệu đồng. Thời gian tới, đồng chí đề nghị CBCS Công an huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa hiệu suất thu thập hồ sơ, góp phần đảm bảo tiến độ đề ra.