Thành lập Công an 5 phường thuộc Công an thị xã Từ Sơn

Đăng vào 31/03/2021

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, của Giám đốc Công an tỉnh về thành lập Công an 5 phường và nhân sự từng phường. Việc thành lập Công an 5 phường có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu tập thể lãnh đạo và CBCS Công an 5 phường sớm ổn định tổ chức, đưa đơn vị đi vào hoạt động có nề nếp; không ngừng học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương