Triển khai nghị định 136 của chính phủ và bàn giao danh sách cơ sở do UBND phường quản lý về PCCC trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Đăng vào 26/03/2021

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo các phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và cán bộ chủ chốt của Công an thành phố đã được quán triệt những nội dung mới của Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời tổ chức kí bàn giao danh sách cơ sở do UBND phường quản lý về PCCC.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp các phường hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong thực hiện Nghị định 136 của Chính phủ, qua đó góp phần phòng ngừa không để xảy ra các vụ cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị định 136 đến toàn thể cán bộ, nhân viên các Phòng, ban chuyên môn thành phố; UBND các phường, người đứng đầu cơ sở và nhân dân trên địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về PCCC; Công an thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các vi phạm về PCCC; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản trong đó tập trung vào công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng; tăng cường xây dựng phòng trào toàn dân PCCC trên địa bàn./.