Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng vào 04/02/2021

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông tin chuyên đề "Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021".

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, các cấp ủy Đảng có nhiều hình thức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp, hiệu quả, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; chủ động tuyên truyền sâu rộng 2 nội dung của Hội nghị hôm nay tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tập trung cao phòng, chống dịch; ra quân đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.