Phòng Cảnh sát giao thông: Công khai Kế hoạch chuyên đề tuần tra kiểm soát và xử lý xe quá trọng tải lưu thông trên địa bàn tỉnh

Đăng vào 31/01/2021

1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 01, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 02.

2. Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Các tuyến giao thông đường bộ trong toàn tỉnh; trọng tâm xử lý trên các tuyến đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 17, Quốc lộ 18 cũ, mới, Quốc lộ 38; các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, các tuyến đường đê...

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý:

Loại phương tiện: xe ô tô tải, xe ô tô đầu kéo kéo sơ-mi rơ-móoc, xe ô tô đầu kéo kéo rơ-móoc;

Hành vi vi phạm: Chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.