Triển khai công tác đảng và công tác chính trị năm 2021

Đăng vào 16/01/2021

Năm 2020, Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã tích cực tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác triển khai, hướng dẫn và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 và đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh; phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc và mở các đợt thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS. Trong công tác tuyên truyền đã chủ động xây dựng và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đưa nhiều tin, bài, phóng sự, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ công an; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng. Công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật được thực hiện nghiêm túc nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các cuộc thi. Công tác thanh niên, phụ nữ có chuyển biến rõ nét.

Với những thành tích trên, năm 2020, phòng Công tác đảng và Công tác chính trị  được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích phòng Công tác đảng và Công tác chính trị đạt được, đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2021 đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, Ngoại ngữ, tin học góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.