Hội nghị triển khai công tác tổ chức cán bộ năm 2021

Đăng vào 16/01/2021

Trong năm 2020, công tác tổ chức cán bộ được thực hiện cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh. Cụ thể: tham mưu thực hiện tốt việc bố trí tỉ lệ biên chế Công an các cấp; triển khai xây dựng Đề án thành lập Phòng an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cơ quan ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh; chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quy chế quản lý CBCS trong Công an tỉnh để phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác quản lý, đánh giá, sử dụng cán bộ, không để cán bộ, Đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; chế độ chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời, đầy đủ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho CBCS Công an tỉnh được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Bộ Công an; tham mưu thực hiện tốt Quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 17,  nhiệm kỳ 2020-2025...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Thế Tùng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Phòng Tổ chức cán bộ đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh, Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với lực lượng CAND trong Hội nghị Công an toàn quốc đến CBCS; chủ động, khẩn trương, kịp thời tham mưu trên tất cả các mặt công tác tổ chức cán bộ; xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác đào tạo cán bộ; tham mưu công tác luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt chế độ chính sách cho CBCS và cán bộ hưu trí; tăng cường biên chế cho đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác.