Khai giảng lớp đào tạo chuyển giao công nghệ và phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đăng vào 07/12/2020

Trong 1 tuần, các học viên là cán bộ Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ được chuyên viên Cục viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an và cán bộ VNPT truyền đạt quy trình tổ chức đào tạo triển khai sản phẩm mật mã bảo mật và xác thực hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 8 phần mềm về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trình độ và năng lực triển khai thực hiện quản trị, sử dụng, vận hành hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, đảm bảo điều kiện cần thiết triển khai thí điểm hệ thống phần mềm và vận hành thử dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh dự kiến từ tháng 12/2020 đến 2/2021.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên lớp học nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghe giảng, mạnh dạn trao đổi các vướng mắc. Qua đó nắm vững quy trình quản trị, sử dụng, vận hành hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi ứng dụng vào thực tiễn tại cơ sở.