Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở

Đăng vào 03/12/2020

Đề tài khoa học cấp cơ sở “Quản lý nhà nước về ANTT đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” do đồng chí Thượng tá Tạ Đăng Sắc, Trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh làm chủ nhiệm.

Tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã đưa ra những ý kiến nhận xét, phản biện về nội dung, tính thiết thực của đề tài, đồng thời thống nhất đánh giá cao mục đích, ý nghĩa, phương pháp nghiên cứu, cách thức thể hiện của đề tài; khẳng định đây là đề tài có tính thời sự, thiết thực, đạt loại xuất sắc. Việc nghiên cứu áp dụng đề tài này vào thực tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Kết luận buổi nghiệm thu, Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ Công an tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên trong Hội đồng; đồng thời yêu cầu nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh nhiệm vụ để sớm triển khai thực hiện vào thực tế công tác.