Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cơ quan doanh nghiệp năm 2020

Đăng vào 08/10/2020

Trong 20 ngày tập huấn, 120 học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về các nội dung liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của lực lượng bảo vệ như: pháp luật; vai trò, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại Cơ quan doanh nghiệp; công tác PCCC, công tác tuần tra canh gác… Bên cạnh đó, các học viên còn được thực hành các dụng cụ PCCC tại chỗ, công cụ hỗ trợ, sử dụng bộ đàm liên lạc, các động tác vũ thuật cơ bản bổ trợ cho công tác tuần tra canh gác.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm và nhận thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp tiến hành công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp từ đó giúp lực lượng bảo vệ giải quyết các vụ việc ANTT tại địa bàn, đảm bảo đúng quy định và có hiệu quả cao.

 Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: ban tổ chức lớp tập huấn và các học viên nghiêm túc thực hiện nội dung, chương trình tập huấn nhằm đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra.