Thứ trưởng Lê Tấn Tới làm việc với Công an tỉnh Bắc Ninh

Đăng vào 06/10/2020

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo nhanh những kết quả lực lượng Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua. Theo đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp nhằm đảm bảo tốt ANTT, các phương án phòng, chống dịch Covid-19; bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX; công tác đảm bảo ANTT được triển khai thực hiện quyết liệt, tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm ổ nhóm, hoạt động có tổ chức; đấu tranh mạnh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tham nhũng, kinh tế…  Do đó, số vụ phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ năm 2019; Các vụ trọng án, vụ án phức tạp dư luận quan tâm đều được tập trung chỉ đạo sớm điều tra làm rõ.

Bên cạnh đó, công tác cảnh vệ, đối ngoại, viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin thường xuyên được đôn đốc, thực hiện nghiêm túc, đạt mục tiêu, yêu cầu theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công Công an tỉnh Bắc Ninh đã đạt được. Đồng thời, nhấn mạnh thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh cần nâng cao năng lực dự báo tình hình, làm tốt công tác tham mưu, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị về nhiệm vụ công tác Công an năm 2020; tập trung rà soát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ đạo của Bộ và các nhiệm vụ đã được đề ra, trong đó chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chú trọng phòng ngừa xã hội kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện tốt công tác cảnh vệ, đối ngoại, viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, điều lệnh CAND.