Chuyển tạm thời trụ sở làm việc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh

Đăng vào 11/08/2020

- Địa chỉ: số 23 Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian: từ ngày 10/8/2020.

Công an tỉnh trân trọng thông báo!