Phượng Mao ra mắt mô hình “Nhà trọ tự quản về an ninh trật tự” thôn Mao Dộc

Đăng vào 26/06/2020

Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao là một trong những thôn có số lượng nhân khẩu lớn từ các địa phương khác về lưu trú, tạm trú làm công nhân tại khu công nghiệp Quế Võ. Qua rà soát, khảo sát, nhận thấy tình hình an ninh trật tự tại đây có những diễn biến phức tạp và còn nhiều tiềm ẩn về mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, Công an xã Phượng Mao đã tham mưu cho UBND xã xây dựng Kế hoạch thành lập mô hình "Nhà trọ tự quản về an ninh trật tự" nhằm phát huy sức mạnh toàn dân, nêu cao tinh thần đoàn kết trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi phạm pháp luật ngay từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Mô hình "Nhà trọ tự quản về an ninh trật tự" thôn Mao Dộc là hình thức liên kết tự nguyện giữa các hộ gia đình có nhà trọ cho thuê trên địa bàn khu dân cư theo thôn xóm trong công tác an ninh, trật tự. Các thành viên trong mô hình nhà trọ an toàn về an ninh trật tự có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; mối quan hệ bình đẳng giữa các thành viên, cùng chung mục đích tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trong các khu cho thuê trọ và địa bàn thôn xóm, khu dân cư./.