Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Đăng vào 21/05/2020

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an thành phố Bắc Ninh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm; đổi mới, chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo chỉ huy; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT; tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm những vấn đề phức tạp nổi lên, qua đó giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Công an thành phố Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an thành phố tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng; nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng; đổi mới hình thức, nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh các giải pháp đảm bảo ANTT, không để bị động, bất ngờ.

Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII.