Xử lý nghiêm tổ hợp cafe - nhà nghỉ Senchampa2 không thực hiện quy định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Đăng vào 09/04/2020

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và đề nghị xử phạt hành chính hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh theo điểm c, khoản 4, điều 11, Nghị định 176/2013/ND-CP với mức xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở Senchampa2 tạm dừng hoạt động theo quy định.