Tổ chức phát, tặng 7.000 khẩu trang miễn phí phòng chống dịch nCoV.

Đăng vào 10/02/2020