Thư cảm ơn

Đăng vào 09/09/2019

   Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bắc Ninh xin trích đăng toàn bộ nội dung thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Tuyết: