Thư cảm ơn của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam

Đăng vào 06/06/2019

Cảm kích trước nỗ lực của cán bộ chiến sỹ, Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam đã viết thư cảm ơn các lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh. Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh xin trân trọng đăng tải toàn văn nội dung thư