Công an tỉnh Bắc Ninh trả lời khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Đăng vào 29/05/2019

“Hiện nay hệ thống PCCC của doanh nghiệp chưa có hoặc chưa hoàn thiện đề nghị công an phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh công bố công khai hồ sơ thiết kế PCCC và các quy định cụ thể yêu cầu về thiết bị PCCC đối với mọi loại hình doanh nghiệp riêng với các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp về: quy định vị trí đặt trụ nước cứu hỏa, khoảng cách giữa các trụ nước cứu hỏa, bể nước cứu hỏa, hệ thống cấp điện phục vụ cứu hỏa, số lượng bình cứu hỏa đặt tại các vị trí chữa cháy”. Công an tỉnh Bắc Ninh đã có Công văn số 1088/CAT-PC07 ngày 27/5/2019 của Giám đốc Công an tỉnh về việc trả lời Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung Công văn trả lời khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp: