Lá thư cảm ơn gửi trọn niềm tin

Đăng vào 04/05/2019

Một trong những lá thư đầy cảm động mà Giám đốc Công an tỉnh nhận được trong thời gian qua là bức thư của ông Đàm Đức Quý ở số 815 Đê La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, cảm ơn cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trong thư, ông viết có nội dung: “Chúng tôi, lớp Địa chất 59,63. Ngày 24.3.2019 có tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày tựu trường tại Thị Cầu, Bắc Ninh. Trên đường thăm quan tại Chùa Dạm, xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh không may bị nạn tại chân chùa Dạm… Mặc dù hôm đó là ngày nghỉ, nhưng được sự cứu giúp kịp thời, khẩn trương, đồng bộ của lực lượng Công an, chính quyền địa phương với những người bị nạn đã giúp chúng tôi giảm nhiều tổn thất… Chúng tôi và con cháu chúng tôi rất cảm kích… thêm tin vào sự đổi mới của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, có tâm, có tầm sẽ đưa sự nghiệp của Đảng ta, của Việt Nam thành công…

Thời gian tới, những hành động đẹp đó sẽ tiếp tục được Công an tỉnh Bắc Ninh lan tỏa và nhân rộng, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an  nhân dân  bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” .

Toàn bộ nội dung Thư cảm ơn của Ông Đàm Đức Quý: